Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.       Właścicielem sklepu internetowego „EKOB-TBA” działającego pod adresem www.ekobtba.pljest firma EKOB-TBA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Ciesielskiej 75, spółkazarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048798, o kapitale zakładowym 51,600zł, NIP: 631-22-24-712, REGON 276490680.

2.       Przed złożeniem zamówienia w Sklepie EKOB-TBA, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w sklepie EKOB-TBA jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.

3.       Produkty prezentowane na stronie internetowej sklepu EKOB-TBA nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

4.       Klientem sklepu EKOB-TBA może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.
 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


5.       Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

 • Kliknięcie odnośnika „ZAMÓW PRODUKT”,
 • Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, pod numerami wskazanymi w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej (www.ekobtbta.pl),
 • Kontakt za pomocą poczty elektronicznej, pod dowolny spośród adresów e-mail dostępnych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej (www.ekobtbta.pl).
 • Niniejszy regulamin dotyczy jedynie zamówień złożonych bezpośrednio przez stronę internetową tzn. przez kliknięcie odnośnika ‘ZAMÓW PRODUKT’ po wypełnieniu formularza rejestracyjnego do sklepu internetowego.

6.       Kupujący może wprowadzić ewentualne modyfikacje i korekty do zamówienia kontaktując się z nami telefonicznie, pod numerami wskazanymi w zakładce „Kontakt”.

7.       Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

 • w przypadku płatności „za pobraniem” – do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
 • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu EKOB-TBA.

8.       Zlecenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą.

9.       Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT), karta techniczna i karta charakterystyki wysyłanego produktu.

10.     Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

 • Podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
 • Zalegania przez Klienta z płatnościami za produkty, bądź usługi firmy EKOB-TBA Sp. z o.o.,
 • Brak kontaktu z Klientem pod wskazanym w zamówieniu numerem telefonu bądź adresem e-mail,
 • Nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta.

11.   Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług sklepu internetowego EKOB-TBA:

 • połączenie z siecią Internet,
 • zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Google Chrome, Opera 10+, Safari ,
 • włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek (cookies).
 • włączenie w przeglądarce obsługi javascript.

PŁATNOŚCI


12.   Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym EKOB-TBA wyrażone są w złotych polskich (zł).

13.   Za zamówione towary lub usługi klient może zapłacić, w zależności od wybranej metody:

 • Gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 • Za pomocą systemu szybkich przelewów Payu,

14.   Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że działania promocyjne w chwili złożenia zamówienia przerzucają koszty transportu na EKOB-TBA Sp. z o.o.

15.   O kosztach dostawy zależnych od wagi i objętości przesyłki klient informowany jest przed złożeniem zamówienia.

16.   Sprzedaż promocyjna jest ograniczona do ilości towarów w przypadku promocji oznaczonej "oferta limitowana" lub/oraz ograniczona czasowo w przypadku podania daty trwania promocji.
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


17.   Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym EKOB-TBA, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU I REKLAMACJE


18.   Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe jedynie wtedy gdy towar odesłany jest w stanie kompletnym i nienaruszonym. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt EKOB-TBA Sp. z o.o. nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Pieniądze równe 100% wartości zwracanego towaru są przesyłane, w terminie do 5 dni roboczych, przelewem bankowym na numer rachunku wskazany przez Klienta.

19.   Zgodnie z art. 545 &2 KC Kupujący winien przed odbiorem przesyłki dokładnie ją sprawdzić. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien:

 • odmówić przyjęcia towaru i skontaktować się z EKOB-TBA Sp. z o.o.
 • lub dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.

 

regulamin